Контраст
Шрифт

Ліцензування

Законодавчі та інші нормативно-правові акти

 1. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
 2. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
 3. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 4. Закон України "Про доступ до публічної інформації";
 5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органівліцензування та визнання такими, що втратили чинність,деяких постанов Кабінету Міністрів України";
 6. Наказ МВС України від 30.03.2015 № 349 "Про затвердження правил з пожежного спостерігання". (додатки: "Правила з пожежного спостерігання", додатки до Правил).
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення";
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 716 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій»;
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 363 «Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі»;
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01. 2019 № 47 "Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру";
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 755 "Про затвердження Порядку формування і ведення ліцензійного реєстру";
 12. Наказ МВС України від 26.12.2018 № 1060 "Про затвердження Порядку функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг Державною службою України з надзвичайних ситуацій".

   Додатки до наказу МВС України від 12.12.2018 № 1007:

  • Акт складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу ;
  • Акт про повторне порушення;
  • Акт про виявлення недостовірних даних;
  • Акт про невиконання розпорядження;
  • Акт про відмову ліцензіата в проведенні планового (позапланового) заходу;
  • Акт про документальне підтвердження факту збройної агресії;
  • Розпорядження;
  • Повідомлення;
  • Посвідчення.
  • Форма переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю). 

    

 13. Наказ МВС України від 12.12.2018 № 1007 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, та інших форм розпорядчих документів"

 

Ліцензійний реєстр (загальний)

Ліцензійний реєстр – автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про суб’єктів господарювання, які в установленому законом порядку звернулися до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії, проводять діяльність на підставі ліцензії, дія ліцензії яких зупинена, ліцензія яких анульована  (пункт 11 частини  першої статті 1).

Формування ліцензійних реєстрів забезпечують органи ліцензування  (частина п’ята статті 21).

До формування ліцензійних реєстрів органи ліцензування оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах прийняті ними рішення наступного робочого дня після їх прийняття (абзац другий частини п’ятої статті 21).

Ліцензійний реєстр Закарпатської області

 

Порядок ліцензування (довідкова інформація)

 1. Ліцензування господарської діяльностіз надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
  1. Перелік необхідних документів для отримання ліцензії;
  2. Внесення плати за видачу ліцензії;
  3. Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню;
  4. Заява про одержання ліцензії;
  5. Відомості про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технінчної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності;
  6. Відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців) за окремими посадами;
  7. Опис документів.
  8. Заява про розширення ліцензії (примірний зразок);
  9. Заява про звуження ліцензії (примірний зразок);
  10. Заява про переоформлення ліцензії (примірний зразок).