ГоловнаПРО У ДСНССтруктура УправлінняВідділ персоналу
 Версія для друку

Відділ персоналу є структурним підрозділом Управління ДСНС України у Закарпатській області  і підпорядкований начальнику Управління ДСНС України у Закарпатській області.

1.jpg

Начальник відділу

Беспалько Олександр Костянтинович

 + 38 (0312) 66-15-02

[email protected]

 

Основними завданнями Відділу є:

реалізація державної політики з питань проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, зміцнення керівної ланки структурних підрозділів Управління, посилення кадрового потенціалу підпорядкованих підрозділів, належний рівень їх укомплектованості особовим складом та підтримання їх готовності до дій за призначенням;

забезпечення виконання вимог Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, Положення про ДСНС України, Положення про Управління ДСНС України у Закарпатській області, нормативно-правових документів ДСНС України з питань організації роботи з персоналом;

організація, координація і забезпечення діяльності в роботі з персоналом апарату та структурних підрозділів Управління. Реалізація на практиці вимог законодавства України при відборі кандидатів на службу, розстановці та проходження ними служби;

удосконалення формування кадрового резерву та робота з ним. Забезпечення дієвого кадрового резерву;

 при призначенні осіб рядового і начальницького складу на посади і переміщенні по службі суворо дотримуватись принципу соціальної справедливості, враховуючи фахову підготовку кандидатів, забезпечити використання їх за основною чи спорідненою спеціальністю;

неухильно дотримуватись вимог керівних документів Міністерства під час оформлення матеріалів щодо призначення на посади, переміщення по службі, звільнення з посад, присвоєння спеціальних звань та нагородних листів на осіб рядового і начальницького складу підрозділів області;

покращення виховної роботи з особовим складом, наставництва над молодими спеціалістами, зміцнення дисципліни, законності, попередження порушень дисципліни серед особового складу підпорядкованих підрозділів;

 підготовка проектів наказів з питань комплектування, проходження служби та звільнення зі служби з органів і підрозділів цивільного захисту;

оптимальний розподіл та ефективне використання наявної штатної чисельності для виконання покладених на апарат та структурні підрозділи Управління завдань і функцій;

організація і ведення загального і таємного діловодства у відділі.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 вивчає, аналізує та узагальнює стан роботи в підпорядкованих підрозділах з питань відбору, вивчення, розстановки, навчання і закріплення на службі кадрів, здійснює контроль за створенням резерву нового прийому та за станом роботи з комплектування вакантних посад;

визначає потребу у спеціалістах відповідної кваліфікації, здійснює перспективне і поточне планування щодо поліпшення їх якісного складу. контролює стан цієї роботи в підрозділах;

розробляє пропозиції щодо формування, розформування, переформування, перепідпорядкування, передислокації, переводу на нові штати організаційно-штатних структур підрозділів, підпорядкованих  Управлінню, готує проекти Схем і штатів зазначених підрозділів та визначає їх чисельність у межах встановленого ліміту;

веде облік штатної чисельності працівників Управління та підпорядкованих йому підрозділів, контролює дотримання державної штатної дисципліни й трудового законодавства;

організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації особового складу апарату Управління, підпорядкованих підрозділів та підготовку на договірних засадах спеціалістів з пожежної безпеки підприємств, установ та організацій;

бере участь у плануванні та здійснює контроль за проведенням спеціальної підготовки аварійно-рятувальних та пожежних  підрозділів;

взаємодіє з вищими навчальними закладами ДСНС України, здійснює відбір та вивчення кандидатів на навчання до зазначених закладів, постійне супроводження та контроль за ходом навчання слухачів та курсантів у навчальних закладах;

організовує та проводить практику й стажування курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів ДСНС України в апараті Управління та підпорядкованих підрозділах. Відповідає за якість і повноту стажування, а також за стан дисципліни та дотримання законності курсантами під час проходження практики на території області;

забезпечує ведення правової роботи через дотримання дисципліни та законності в діяльності підпорядкованих підрозділів, належної дисципліни серед працівників. Бере участь у проведенні службових перевірок за фактами надзвичайних подій, зловживань, порушень дисципліни та законності з боку осіб рядового і начальницького складу;

веде облік порушень законності, злочинів і надзвичайних подій в апараті і підрозділах ДСНС області. Аналізує стан дисципліни серед особового складу, узагальнює досвід роботи зі зміцнення дисципліни й законності, вносить пропозиції щодо її поліпшення;

організовує та контролює роботу атестаційних комісій Управління та підпорядкованих підрозділів, профорієнтаційної комісії по відбору кандидатів на службу в ДСНС, громадських формувань (Рад зборів, Рад наставників);

розглядає та готує подання і в установленому порядку вносить до ДСНС та начальнику Управління пропозиції про заохочення, нагородження державними та відомчими нагородами і відзнаками особового складу і працівників, а також матеріали на присвоєння спеціальних звань, переміщення по службі особового складу апарату Управління та підпорядкованих підрозділів;

вживає заходів щодо забезпечення правового та соціального захисту осіб рядового, начальницького складу та працівників апарату Управління та підпорядкованих підрозділів;

організовує та контролює порядок організації та проведення культурно-масової, просвітницької, виховної та соціальної роботи, психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності в апараті Управління і підпорядкованих підрозділах, вживає заходів до її вдосконалення, аналізує та узагальнює стан справ з цих питань;

виховує в особового складу державного світогляду, високі морально-психологічні якості, виховує підлеглих у дусі патріотизму та високої відповідальності за виконання вимог Присяги, статутів, наказів, інструкцій та інших нормативних актів;

здійснює розрахунки при оформленні пенсійних справ для осіб рядового та начальницького складу Управління та підпорядкованих підрозділів та подає їх до управління економіки та фінансів Головного управління.

 

    Твіт