ГоловнаПРО У ДСНССтруктура УправлінняВідділ економіки і фінансів
 Версія для друку

Відділ економіки і фінансів Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області  є складовою частиною Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області  і підпорядковується начальнику Управління.

Начальник Відділу

Ковач Алла Ярославівна

 

 + 38 (0312) 66-00-83

[email protected]

 

Основні завдання та функції.

Організовує і проводить роботу: по фінансовому плануванню, фінансуванню; бухгалтерському обліку і звітності, фінансовому контролю та інших питаннях фінансово-господарської діяльності Управління ДСНС і підпорядкованих підрозділів.

Проводить економічну роботу, безпосередньо бере участь в розробці заходів щодо раціонального використання фінансових і матеріальних цінностей, контролює виконання підрозділами цих заходів, вносить пропозиції з удосконалення цієї роботи.

Проводить розрахунки з підрозділами області, які утримуються за рахунок державного бюджету.

В установленому порядку розробляє і вносить на затвердження керівництву Управління ДСНС проекти кошторисів по управлінню та підпорядкованих підрозділах області.

Доводить до кожного підрозділу кошториси видатків та контролює їх виконання,

Аналізує причини, які впливають на зміни кошторисів, вносить керівництву Управління ДСНС пропозиції про раціональне використання бюджетних коштів, а при необхідності перерозподіляє їх між підрозділами,

Проводить аналіз і готовить зведену бухгалтерську і статистичну звітність з питань фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підрозділів, контролює достовірність даних звітності та в зазначений термін надає до інстанції.

Приймає участь в розробці штатів підрозділів, веде облік лімітів чисельності і грошового забезпечення, разом з кадровим апаратом контролює правильність використання особового складу з використанням типових і штатних нормативів.

Формує та подає звіти до Пенсійного фонду, податкової інспекції.

Разом з іншими службами Управління та ДСНС України організовує роботу з підвищенням кваліфікації працівників ВЕФ, а також фінансових працівників підпорядкованих підрозділів.

Веде облік надходжень коштів по спеціальному фонду за платні послуги згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року №774, від 26 жовтня 2011 року № 1102.

Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори(обов’язкові платежі) до відповідних установ.

Проводить оплату за отриманні матеріальні цінності, здійснює контроль за своєчасним і правильним їх оприбуткуванням.

Здійснює виписку матеріальних  цінностей зі складу Управління ДСНС  підрозділам області та особовому складу.

Контролює зберігання і облік матеріальних цінностей та грошових коштів на складі, в касі Управління ДСНС та в підпорядкованих підрозділах в установленому порядку, проводить раптові перевірки та інвентаризації.

Розглядає скарги заяви і пропозиції з питань, які входять до компетенції ВЕФ.

Приймає матеріали для оформлення пенсій за віком, вислугою років та по інвалідності. Оформляє пенсійні справи і передає їх до Пенсійного фонду України в Закарпатській області

Надає методичну допомогу бухгалтерам підпорядкованих підрозділів з питань фінансово-господарської діяльності.

Проводить ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підрозділів Управлінню ДСНС України в Закарпатській області.

Спільно з іншими  службами Управління ДСНС ініціює при  потребі   претензійну діяльність, аж до передачі матеріалів на розгляд суду.

Нараховує зарплату працівникам та грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу апарату Управління ДСНС України у Закарпатській області.

Забезпечує своєчасні утримання із заробітної плати та грошового забезпечення у відповідності до наказів і розпоряджень начальника Управління ДСНС України у Закарпатській області.

    Твіт