ГоловнаПРО У ДСНССтруктура УправлінняВідділ запобігання надзвичайним ситуаціямВідділ запобігання надзвичайним ситуаціям
 Версія для друку

Відділ державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області  є структурним підрозділом Управління ДСНС України у Закарпатській області  і в межах наданих повноважень забезпечує реалізацію на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) заходів у сфері цивільного захисту, виконує функції державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту.

бабяк32.jpg

Начальник Відділу

Баб’як Роман Михайлович

 

 + 38 (0312) 66-12-69

[email protected]

 

Основними завданнями відділу є:

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки на території відповідної адміністративної одиниці;

організація негайного реагування на надзвичайні ситуації та події, ліквідація їх наслідків, гасіння пожеж, а також виконання невідкладних робіт при загрозі або виникненні таких ситуацій;

інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) з питань аналізу та прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, а також заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, а також громадянами України, іноземцями і особами без громадянства;

здійснює у межах повноважень державний нагляд (контроль) за діяльністю аварійно-рятувальних і диспетчерських служб, станом їх готовності до реагування на аварії і надзвичайні ситуації, вносить Управлінню пропозиції щодо зупинення діяльності неатестованих аварійно-рятувальних служб;

контролює роботу міськрайвідділів, райвідділів, райсекторів за всіма напрямками діяльності;

проводить навчання посадових осіб міськрайвідділів, райвідділів, райсекторів щодо підвищення їх професійного рівня;

бере участь у роботі Центрів надання адміністративних послуг (дозвільних центрів (офісів)), виконує реєстраційні функції декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин), якщо вони не належать до категорії вибухопожежонебезпечних об’єктів або об’єктів із масовим перебуванням людей;

 здійснює у порядку, встановленому законодавством, контроль за додержанням та виконанням  протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами й правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будинків, споруд і інших підконтрольних об'єктів;

контролює дотримання вимог правил пожежної та техногенної безпеки під час ведення будівельно-монтажних робіт.

бере участь, у межах компетенції, у розгляді проектів будівництва об’єктів містобудування та інших об’єктів, інвестиційних програм на відповідність вимогам законодавства, державних будівельних норм і правил з питань пожежної і техногенної безпеки;

готує та видає технічні умови з питань пожежної і техногенної безпеки у відповідності до вимог чинного законодавства;

контролює стан законності при застосуванні адміністративного законодавства працівниками підрозділів Управління;

здійснює, відповідно до чинного законодавства, контроль за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання, які виконують роботи та надають послуги протипожежного призначення;

веде у встановленому порядку облік та прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення, які виконувалися ліцензіатами на території відповідної адміністративної одиниці;

бере участь у роботі комісій з проведення планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання, які виконують роботи та надають послуги протипожежного призначення;

здійснює у межах, визначених законодавством, контроль за впровадженням під час проведення монтажу систем пожежної автоматики обладнання, яке має сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО;

здійснює у порядку, встановленому законодавством, контроль за додержанням та виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами й правилами під час проектування, будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будинків, споруд і інших підконтрольних об’єктів;

здійснює контроль застосування сертифікованої продукції протипожежного призначення для захисту об’єктів від пожеж;

перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;

здійснює контроль за організацією навчання і перевірки знань посадових осіб підприємств, установ та організацій з питань пожежної безпеки, а також проходженням підготовки працівників та службовців з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях;

складає акти перевірок, видає приписи, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, у межах компетенції готує матеріали для застосування спеціальних запобіжних заходів до адміністративного суду;

здійснює в установленому порядку контроль за станом готовності відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, надає їм організаційно-методичну допомогу;

здійснює контроль за наявністю на об’єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів їх ідентифікації;

здійснює контроль за наявністю на потенційно небезпечних об’єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об’єктів;

здійснює контроль функціонування місцевих і локальних (об’єктових) систем оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

контролює виконання правил охорони життя людей на водних об’єктах;

здійснює контроль за наявністю або відсутністю на виробництвах, що застосовують небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання, устаткування та апаратуру або системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;

контролює в межах компетенції стан виконання місцевими органами виконавчої влади заходів техногенної безпеки під час транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом та перевезення їх транспортними засобами (залізничним, автомобільним);

здійснює контроль і нагляд за використанням і призначенням пожежної техніки і засобів пожежогасіння на об’єктах;

бере участь у роботі регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та ради з питань безпечної життєдіяльності населення;

готує та вносить в установленому порядку до Управління, в межах повноважень, пропозиції щодо внесення відповідних змін до чинного законодавства, з метою його вдосконалення;

спільно з відділом організації заходів ЦЗ здійснює контроль за станом утримання захисних споруд цивільного захисту;

спільно з відділом організації заходів ЦЗ розглядає обгрунтовуючі документи, бере участь у роботі комісії та надає пропозиції стосовно виключення з обліку (списання) цих об’єктів;

бере участь у підготовці керівників з проведення курсового та індивідуального навчання працівників на підприємствах установах і організаціях та осіб з проведення інструктажів і перевірки знань з питань пожежної і техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та покладені на ДСНС України Президентом України.

    Твіт