Головна{#TITLE#}Відділ організації заходів цивільного захисту
 Версія для друку

Відділ організації заходів цивільного захисту  Управління ДСНС України у Закарпатській області є структурним підрозділом апарату Управління і в межах наданих повноважень забезпечує реалізацію на рівні територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) заходів у сфері цивільного захисту, реагування на надзвичайні ситуації та події, координує заходи з підтримання готовності територіальних підсистем ЄДС ЦЗ до вирішення завдань ЦЗ у мирний час та в особливий період.

DSC_2085 копия.jpg

Начальник Відділу

Заяць Роман Васильович

 

 + 38 (0312) 66-14-72

[email protected]

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 визначає в межах своїх повноважень рівень НС, забезпечує оперативне і повне інформування органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту щодо загрози або виникнення НС та хід її ліквідації;

приймає участь разом з місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування) в плануванні, організації та здійснені заходів щодо інженерного, радіаційного, хімічного захисту населення та територій, організації евакуаційних заходів та укриття населення у захисних спорудах;

узагальнює інформацію про стан потенційно небезпечних об’єктів та територій, готує пропозиції щодо вжиття превентивних заходів у сфері інженерного, радіаційного, хімічного захисту населення і територій, організації евакуаційних заходів та укриття населення у захисних спорудах;

приймає участь у розробці проектів нормативно-правових актів та програм з питань запобігання та реагування на НС;

вносить пропозиції щодо внесення змін, доповнень до номенклатури регіонального матеріального резерву та поповнення його запасів;

разом із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями та установами бере участь у розробці та впроваджені інженерно-технічних заходів цивільного захисту, а також здійснює контроль за їх виконанням;

приймає участь у розробці мобілізаційних документів, планів відділу, подає пропозиції щодо організації переведення органів управління цивільного захисту, об’єктів економіки Закарпатської області з мирного на особливий період;

приймає участь разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу у плануванні евакуації населення у випадку загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру, а також на особливий період;

приймає участь у проведенні комплексних, контрольних та цільових перевірок органів управління та сил цивільного захисту райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, підприємств, установ, організацій незалежно від їх форм власності, у частині впровадження і дотримання ними нормативно-правових актів з питань інженерного, радіаційного та хімічного захисту населення і територій, планування евакуаційних заходів та готовності до дій в умовах НС, в особливий період;

бере участь у проведені навчань органів управління, сил та засобів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і господарювання територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

приймає участь у проведенні експертизи містобудівної документації та проектів будівництва потенційно-небезпечних та інших об’єктів у частині дотримання вимог інженерно-технічних заходів ЦЗ (ЦО), радіаційного, хімічного та інженерного захисту територій;

приймає участь разом з місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування) в організаційних заходах щодо створення фонду захисних споруд ЦЗ (ЦО) та підтримки його у стані готовності до використання за призначенням;

приймає участь у роботі комісій щодо визначення подальшого використання захисних споруд ЦЗ (ЦО) під час процедур приватизації (корпоратизації) підприємств (установ, організацій) або їх ліквідації (банкрутства);

погоджує технічні завдання на розробку містобудівної документації, проектування потенційно-небезпечних та інших об’єктів (споруд, комунікацій) у частині вимог інженерно-технічних заходів ЦЗ (ЦО), інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту;

у межах своїх повноважень, разом з органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування), приймає участь у розробці відповідних регіональних програм з питань цивільного захисту;

приймає участь у районуванні територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і виробництв та загрози виникнення небезпечних природних явищ, у відповідності до діючих методик;

здійснює збір, обробку та накопичення інформації про небезпечні природні та техногенні об’єкти, процеси й явища, стан природно-техногенної безпеки в регіоні;

приймає участь у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, визначає показники ризику виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях;

приймає участь у заходах із запобігання та ліквідації НС, у вирішені питань з організації надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок НС, готує матеріали для розгляду цих питань на засіданнях комісії з питань ТЕБ та НС;

спільно із структурним підрозділом обласної державної адміністрації з питань ЦЗ приймає участь у розроблені, організації та проведені заходів та навчань щодо готовності органів управління та сил ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення до дій в разі виникнення НС природного, техногенного, соціально-політичного характерів;

приймає участь у плануванні, організації та здійснені заходів оперативної підготовки підрозділів Управління з питань, що відносяться до повноважень відділу;

бере участь у плануванні та розроблені заходів розрахункового року з питань будівництва захисних споруд, закупівлі засобів радіаційного та хімічного захисту;

веде електронний облік захисних споруд ЦЗ (ЦО), які знаходяться на території Закарпатської області;

приймає участь у перевірках стану готовності захисних споруд ЦЗ (ЦО), а також захисних споруд – захищених пунктів управління;

бере участь у перевірках стану радіаційного і хімічного захисту підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування;

веде облік місць збереження отрутохімікатів та пестицидів (хімічних засобів захисту рослин), контролює технічний стан будівель та споруд, де вони зберігаються;

приймає участь у відпрацюванні заходів щодо ліквідації наслідків зсувних процесів, паводків (повеней). Веде облік населених пунктів і територій, які потрапляють в зони зсувних процесів, паводків (повеней);

у межах своїх повноважень, узагальнює інформацію про стан потенційно небезпечних об’єктів і територій, готує пропозиції щодо вжиття превентивних заходів;

проводить розгляд та готує пропозиції щодо погодження ПЛАСів; здійснює контроль учбово-тренувальних занять, тривог по відпрацюванню ПЛАСів на ПНО та ОПН;

веде облік місць масового відпочинку людей на водних об’єктах;

бере участь в організації взаємодії з органами управління на транспорті, військовим командуванням, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань використання маршрутів, переправ, районів розміщення евакуйованого населення;

спільно із структурним підрозділом обласної держадміністрації з питань НС приймає участь у підготовці пропозицій Голові державної адміністрації щодо потреби обсягів забезпечення непрацюючого населення та територіальних невоєнізованих формувань цивільного захисту засобами радіаційного і хімічного захисту та місць їх зберігання;

бере участь, через засоби масової інформації, в інформуванні населення щодо дій під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними хімічними та радіоактивними речовинами;

бере участь у перевірках стану забезпечення персоналу та особового складу об’єктових невоєнізованих формувань підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування засобами радіаційного та хімічного захисту;

приймає участь у класифікації хімічно небезпечних об’єктів за ступенями хімічної небезпеки;

подає пропозиції щодо найбільш доцільного залучення сил ЦЗ під час ліквідації надзвичайних ситуації в умовах радіаційного або хімічного забруднення;

організовує заходи з індивідуального дозиметричного контролю в Управлінні та його підрозділах;

бере участь у плануванні та організації заходів щодо накопичення і підтримання в постійній готовності запасу дегазуючих  і дезактивуючи речовин, засобів радіаційного та хімічного захисту, місць їх зберігання, які визначаються диференційовано відповідно до зон можливого ураження;

приймає участь у складі комісії в проведені державної інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання і радіоактивних відходів;

організовує виявлення та оцінку масштабів і наслідків радіаційних та хімічних аварій;

здійснює контроль за дотриманням радіаційної безпеки при роботах із джерелами іонізуючого випромінювання на РГП (ХРЛ). Веде облік установ, підприємств незалежно від форм власності та господарювання, які використовують або зберігають засоби іонізуючого випромінювання;

розробляє типові режими радіаційного захисту населення і функціонування об'єктів в умовах зараження місцевості;

бере участь в науковій і раціоналізаторській роботі з питань захисту людей від ураження радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами, в розробці документів для проведення штабних тренувань і навчань органів управління та сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

здійснює погодження планів аварійних заходів у випадку аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до наказу Держатомрегулювання від 07.04.2005 № 38 «Про затвердження положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.04.2005 за № 431/10711;

здійснює контроль за створенням та готовністю розрахунково-аналітичних груп, пунктів управління районних і міських державних адміністрацій та покладених на них завдань по здійсненню моніторингу, аналізу та видачі інформації про прогнозовану та реальну надзвичайну ситуацію техногенного і природного характеру, радіаційну, хімічну і бактеріологічну обстановку, узагальнення даних про них;

здійснює контроль за підготовкою аварійно-рятувальних підрозділів до дій під час виникнення радіаційних та хімічних аварій;

здійснює контроль за завчасним обладнанням хімічно - небезпечних об'єктів засобами для проведення спеціальної обробки одягу, майна і транспортних засобів, а також санітарної обробки населення, постраждалого внаслідок надзвичайної ситуації;

приймає участь, в межах повноважень, у здійснені заходів щодо контролю за створенням і підтриманням в постійній готовності обласної системи моніторингу, лабораторного контролю і прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру щодо спостережень, збирання, оброблення, передавання, та аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища та потенційно небезпечних об’єктів, прогнозування його змін і приймає участь у розробленні науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на території області;

організовує підготовку, проведення та контроль занять у системі службової підготовки з особовим складом підрозділів Управління з питань радіаційного та хімічного захисту;

веде облік установ, підприємств незалежно від форм власності та господарювання, які використовують і зберігають або зберігають ртуть та її сполуки, підприємств, які займаються переробкою та утилізацією ртуті та її сполук;

здійснює контроль за проведенням демеркуризації місць розливу ртуті;

разом з обласною евакуаційною комісією приймає участь у плануванні евакуаційних заходів та визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих людей з потенційно небезпечних територій при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин, загрозі катастрофічного затоплення місцевості, лісових пожежах, землетрусах, зсувних процесах, інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками, що загрожують безпеці населених пунктів;

перевіряє організацію евакуаційних заходів органами виконавчої влади;

проводить спільну роботу з місцевими органами виконавчої влади, у взаємодії зі структурним підрозділом з питань цивільного захисту у складі обласної державної адміністрації щодо навчання населення;

здійснює методичне керівництво діяльністю територіальним органом управління функціональної освітньої підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту «Навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів з питань безпеки життєдіяльності»;

здійснює планування заходів радіаційного і хімічного захисту шляхом надання пропозицій до планів реагування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на надзвичайні ситуації, пов’язані з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, щодо здійснення заходів радіаційного та хімічного захисту та розрахунки сил і засобів радіаційного і хімічного захисту, проводить роботу з місцевими органами виконавчої влади у даному напрямку;

організовує роботу підрозділів з питань організації цивільного захисту в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації та у разі введення режиму воєнного стану;

здійснює контроль за станом утриманням фонду захисних споруд цивільного захисту та бере участь у їх комплексних перевірках;

організовує заходи щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд, проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та здійснює їх методичне забезпечення;

здійснює контроль та сприяння у проведенні евакуаційних заходів в підрозділах Управління;

контролює наявність ордерів на право зайняття громадських будівель і приміщень в органах виконавчої влади, на території яких планується розміщувати евакуйоване населення із зон катастрофічного затоплення та землетрусу;

здійснює контроль за наявністю місць розгортання приймальних евакуаційних пунктів, пунктів висадки евакуйованого населення, розподілення об'єктів за районами (пунктами) розміщення;

контролює виконання рішень комісій з питань ТЕБ та НС обласної державної адміністрації;

забезпечує участь представників Управління у роботі комісій із прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд, комісій щодо визначення шляхів подальшого утримання захисних споруд під час проведення приватизації (корпоратизації) підприємств, а також їх банкрутства (ліквідації), комісіях з визначення стану захисних споруд, а також у роботі місцевих архітектурно-містобудівних рад з питань реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

облікує експертні висновки про рівні надзвичайних ситуацій;

приймає участь (разом з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області) у навчанні населення діям при проведенні евакуації, працівників евакуаційних органів та органів управління всіх рівнів з питань підготовки і проведення евакуаційних заходів в умовах надзвичайних ситуацій;

бере участь у реалізації єдиної науково-технічної політики у сфері створення та впровадження сучасних інформаційних технологій, банків даних з проблем організації інженерного, радіаційного та хімічного забезпечення заходів цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, встановлює контроль за організацією її збереження в управлінні;

здійснює інші функції, що випливають із покладених на відділ завдань, доручень начальника Управління та його заступників;

надає допомогу педагогічним колективам дошкільних та середніх навчальних закладів у навчанні підростаючого покоління правилам безпечної поведінки, запобігання виникненню НС, засвоєння навичок поводження в умовах НС тощо;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та покладені на ДСНС України Президентом України;

    Твіт