ГоловнаПРО У ДСНССтруктура УправлінняПідрозділи У ДСНС України у Закарпатській областіУжгородський міськрайонний відділ
 Версія для друку

Ужгородський міськрайонний відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області є структурним підрозділом Управління ДСНС України у Закарпатській області  і в межах наданих повноважень забезпечує реалізацію на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту заходів у сфері цивільного захисту, виконує функції державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб, реагування на надзвичайні ситуації та події.

Міськрайвідділ підпорядковується начальнику Управління та його заступникам за напрямками службової діяльності.

Міськрайвідділ є органом державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту в м.м.Ужгород, Чоп та Ужгородському районі.

Ільницький3.jpg

Начальник міськрайонного відділу

Ільницький Віталій Богданович

 

 + 38 (0312) 66-03-05

 

 

Основними завданнями міськрайвідділу є:

забезпечення реалізації, у межах повноважень, на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ заходів у сфері цивільного захисту;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб на території відповідної адміністративної одиниці;

організація негайного реагування на надзвичайні ситуації та події, ліквідація їх наслідків, гасіння пожеж, проведення пошуково-рятувальних робіт, а також виконання невідкладних робіт при загрозі або виникненні таких ситуацій;

підготовка та внесення місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) пропозицій щодо забезпечення сил цивільного захисту, фінансування заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

оперативне управління силами і засобами ДСНС України в межах району, в тому числі під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж;

інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) з питань аналізу та прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, а також заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності.

 

Міськрайвідділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки та цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, а також громадянами України, іноземцями і особами без громадянства;

здійснює у межах повноважень державний нагляд (контроль) за діяльністю аварійно-рятувальних і диспетчерських служб, місцевих, добровільних, об’єктових та інших протипожежних формувань незалежно від форм власності, станом їх готовності до реагування на аварії і надзвичайні ситуації, вносить Управлінню пропозиції щодо зупинення діяльності неатестованих аварійно-рятувальних служб;

здійснює оперативне управління підпорядкованими пожежно-рятувальними підрозділами що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

готує та надає пропозиції керівництву місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) щодо планування заходів цивільного захисту на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у повсякденній діяльності та у разі виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф;

вносить пропозиції місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) стосовно організації та здійснення заходів щодо інженерного, радіаційного, хімічного захисту населення та територій, організації за видами забезпечення евакуаційних заходів, укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту та в межах повноважень бере участь у реалізації зазначених заходів;

бере участь у роботі Центрів надання адміністративних послуг (дозвільних центрів (офісів)), виконує реєстраційні функції декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин), якщо вони не належать до категорії вибухопожежонебезпечних об’єктів або об’єктів із масовим перебуванням людей;

готує та видає технічні умови з питань пожежної і техногенної безпеки у відповідності до вимог чинного законодавства;

бере участь у межах компетенції у розгляді проектів будівництва об’єктів містобудування та інших об’єктів, інвестиційних програм на відповідність вимогам законодавства, державних будівельних норм і правил з питань пожежної і техногенної безпеки;

здійснює у межах, визначених законодавством, контроль за впровадженням під час проведення монтажу систем пожежної автоматики обладнання, яке має сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО;

проводить у межах компетенції перевірки дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки, організації виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на підприємствах, в установах, організаціях, що входять до складу залізничного, автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, на базах, складах, арсеналах зберігання та у місцях виробництва, утилізації ракетно-артилерійського озброєння, компонентів рідкого ракетного палива;

перевіряє стан планування заходів щодо проведення часткової або загальної евакуації населення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та готовність евакуаційних органів до їх виконання;

бере участь у розробленні організаційних і науково-технічних заходів у сфері державного нагляду (контролю) з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки і діяльності аварійно-рятувальних служб, інших формувань;

здійснює контроль за станом утримання захисних споруд цивільного захисту та веде їх облік;

перевіряє наявність і утримання в стані готовності автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення та систем протипожежного захисту на об’єктах, які підлягають обладнанню такими системами;

перевіряє наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;

здійснює контроль за організацією навчання і перевірки знань посадових осіб підприємств, установ та організацій з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, а також проходженням підготовки працівників та службовців з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях;

здійснює контроль за накопиченням та збереженням матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;

складає акти перевірок, видає приписи, постанови, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а в разі встановлення порушень, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, звертається до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту;

здійснює ведення державного статистичного обліку пожеж та їх наслідків, надзвичайних ситуацій та подій;

надає Управлінню пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення заходів цивільного захисту на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

надає в установленому порядку інформацію спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, у власності (користуванні) яких є потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних служб та формувань, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

здійснює контроль за наявністю на об’єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів їх ідентифікації;

здійснює контроль за наявністю на потенційно небезпечних об’єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об’єктів;

визначає категорію добровільної пожежної дружини (команди) та подає інформацію з цих питань до Управління;

здійснює контроль виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації;

контролює виконання правил охорони життя людей на водних об’єктах;

здійснює контроль за наявністю або відсутністю на виробництвах, що застосовують небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання, устаткування та апаратуру або системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;

контролює наявність плану локалізації і ліквідації наслідків аварій на потенційно небезпечних об'єктах і об'єктах підвищеної небезпеки, а також розроблених відповідно до нього спеціальних заходів протиаварійного захисту;

контролює в межах компетенції стан виконання місцевими органами виконавчої влади заходів техногенної безпеки під час транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом та перевезення їх транспортними засобами (залізничним, автомобільним, річковим);

здійснює контроль і нагляд за використанням і призначенням пожежної техніки і засобів пожежогасіння;

контролює виконання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту в навчально-методичних установах у сфері цивільного захисту за освітньо-професійними програмами підготовки, перепідготовки та професійними програмами підвищення кваліфікації, функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту;

здійснює контроль за підготовкою населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

бере участь у розгляді проектів місцевих програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об’єктів і територій на випадок виникнення надзвичайної ситуації;

бере участь у роботі комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

бере участь у перевірках разом з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, умов зберігання, знешкодження, утилізації, видалення і захоронення небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини;

бере участь у з’ясуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження, невиконання заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху, оцінці дій органів управління сил щодо організації та проведення ними рятувальних і інших невідкладних робіт;

готує та вносить в установленому порядку до Управління, в межах повноважень, пропозиції щодо внесення відповідних змін до чинного законодавства, з метою його вдосконалення;

забезпечує надання підпорядкованими підрозділами у передбачених законодавством випадках платних послуг;

організовує, через 1 Державний пожежно-рятувальний загін м.Ужгорода (далі - ДПРЗ-1) та Державну пожежно-рятувальну частину м.Чоп                     (далі - ДПРЧ-7), у цілодобовому режимі збір, оброблення та передачу інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій і резонансних подій, та про хід їх ліквідації;

організовує взаємодію з відповідними органами управління та силами цивільного захисту, суб’єктами господарювання, що залучаються до проведення робіт щодо запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій (подій), пожеж та їх наслідків;

бере участь у заходах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у вирішенні питань з організації надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій, підготовці, в межах повноважень, матеріалів для розгляду цих питань на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

забезпечує належну готовність підпорядкованих сил та засобів, які входять до складу зведених загонів для гасіння великих пожеж;

здійснює облік та нагляд за станом джерел протипожежного водопостачання на об’єктах і населених пунктах району обслуговування;

вносить пропозиції місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) щодо створення підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони та парку пристосованої для цілей пожежогасіння техніки (в т.ч. під час створення спроможних місцевих громад), здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

забезпечує, в межах повноважень, проведення піротехнічних робіт в межах адміністративно-територіальної одиниці;

у межах повноважень бере участь у перевірках готовності органів управління, сил цивільного захисту відповідних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, підприємств до роботи в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період, а також щодо накопичення матеріальних засобів для запобігання та ліквідації їх наслідків;

бере участь у заходах з підготовки органів та сил цивільного захисту відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, у разі необхідності здійснює оцінювання рівня їх готовності до дій за призначенням;

організує в межах повноважень здійснення заходів з питань радіаційного та хімічного захисту населення у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов'язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;

сприяє, у межах своїх повноважень, у реалізації місцевими органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення населення засобами радіаційного та хімічного захисту;

реалізовує заходи щодо інженерного захисту населення та територій, впровадження вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній і проектній документації, зокрема:

бере участь у роботі місцевих архітектурно-містобудівних рад з питань реалізації інженерно-технічних заходів;

бере участь, за запитами уповноважених органів, у розробленні цих заходів, проведенні їх експертизи та здійсненні контролю за їх реалізацією та впровадженням;

реалізовує заходи щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, а саме:

спільно з місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування) організовує планування укриття населення у захисних спорудах;

спільно з місцевими органами виконавчої влади здійснює ведення обліку захисних споруд;

розглядає обгрунтовуючі документи, бере участь у роботі комісії та надає пропозиції стосовно виключення з обліку (списання) цих об’єктів;

організовує періодичну інвентаризацію фонду захисних споруд і здійснює контроль за її проведенням;

вносить пропозиції з питань будівництва та реконструкції захисних споруд та їх пристосування для використання у господарських, культурних і побутових потребах;

бере участь за запитами уповноважених органів у здійсненні заходів щодо контролю за станом утримання фонду захисних споруд та у роботі комісій щодо визначення шляхів стосовно подальшого утримання захисних споруд під час проведення приватизації (корпоратизації) підприємств, а також їх банкрутства (ліквідації);

бере участь у роботі комісій із прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд;

організовує заходи з навчання населення за місцем роботи, навчання та проживання діям у надзвичайних ситуаціях та в умовах вчинення терористичного акту;

організовує координацію та контроль за проведенням навчальних, навчально-практичних заходів з підготовки населення з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

бере участь у семінарах, нарадах, зборах з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, які проводять навчально-методичні центри сфери цивільного захисту;

бере участь у підготовці керівників з проведення курсового та індивідуального навчання працівників на підприємствах установах і організаціях та осіб з проведення інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;

готує пропозиції для місцевих органів виконавчої влади щодо організації евакуації населення під час загрози та виникнення надзвичайної ситуації державного рівня;

здійснює перевірки готовності систем оповіщення органів управління сил цивільного захисту;

здійснює контроль за функціонуванням місцевих і локальних (об'єктових) систем оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснює інформаційне та методичне забезпечення роботи на місцевому рівні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

забезпечує прийняття сигналів у підрозділах гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі - ОРС ЦЗ) у разі введення відповідних ступенів готовності за встановленими сигналами оповіщення;

забезпечує мобілізаційну готовність підрозділів постійної готовності та формувань ОРС ЦЗ, організовує їх роботу в мирний час та особливий період, здійснює заходи щодо утримання техніки та майна довгострокового зберігання;

бере участь у координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання з питань здійснення заходів з евакуації населення;

бере участь у виставках, семінарах, комісіях та інших заходах з питань цивільного захисту;

бере участь у розробленні, погодженні або затвердженні програм підготовки спеціалістів у сфері цивільного захисту, навчанні населення діям у надзвичайних ситуаціях;

проводить громадсько-масові заходи, спрямовані на популяризацію професії рятувальника, підвищення рівня обізнаності громадян з питань цивільного захисту, підвищення рівня довіри населення до ДСНС України;

проводить навчання населення з основ безпеки життєдіяльності;

проводить мас-медійні акції та кампанії, спрямовані на всебічне інформування громадян про діяльність підрозділів ДСНС України, привернення уваги всіх верств населення до професії рятувальника;

проводить, спільно із заінтересованими органами виконавчої влади, громадськими організаціями, закладами та установами громадсько-масові заходи, метою яких є пропаганда здорового, активного способу життя, навчання населення правильному поводженню під час надзвичайних ситуацій та уникненню надзвичайних подій;

надає допомогу педагогічним колективам дошкільних та середніх навчальних закладів у навчанні підростаючого покоління правилам безпечної поведінки, запобігання виникненню НС, засвоєння навичок поводження в умовах НС тощо;

здійснює інші повноваження, визначені законами України.

    Твіт