ГоловнаПРО У ДСНССтруктура УправлінняСлужба охорони праці
 Версія для друку

Служба охорони праці створена для організації виконання правових, організаційно - технічних, санітарно гігієнічних, соціально - економічних і лікувально - профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці, проходження служби та під час виконання завдань за призначенням працівників та осіб рядового і начальницького складу.

Ilkovitch.jpg

Начальник служби

Ількович Богдан Миколайович

+38 (0312) 66-07-01

[email protected]

 

Основні завдання служби охорони праці:

Функції служби охорони праці:

- у межах своєї компетенції питання про підтвердження наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров'я, що стала причиною відмови працівника, особового складу від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства ( у разі необхідності);

- листи, заяви, скарги працівників і особового складу підрозділів Управління ДСНС України у Закарпатській області, що стосується питань додержання законодавства про охорону (безпеку) праці.

- забезпечення підрозділів Управління ДСНС України у Закарпатській області нормативно-правовими актами з охорони праці та актами з охорони праці, що діють в межах ДСНС України, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

- наради, семінари, конкурси тощо з питань охорони праці;

- пропаганду з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

- розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.1 1.201 1 № 1232, та Інструкції про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Управління ДСНС України у Закарпатській області, затвердженої наказом МНС України від 18.08.2006 за № 540, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.10.2006 за № 1106/12980;

- складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

- проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог чинного законодавства;

- роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;

- розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах Управління ДСНС України у Закарпатській області, його відповідних органах та підрозділах;

- складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники й особовий склад повинні проходити обов'язкові попередні й періодичні медичні ОГЛЯДИ- організації навчання з питань охорони праці;

- роботи постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

- виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

- проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної

- наявністю в підрозділах Управління ДСНС України у Закарпатській обтасті інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

- своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

- станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

- своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;                                                                     

- забезпечення працівників і особового складу відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мииними та знешкоджувальними засобами;

- організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

- санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників та осооового складу згідно з нормативно-правовими актами;

- своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови пращ, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;

- утримання у належному безпечному стані територій підрозділів Управління внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

- організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

- використання цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;     

- застосування праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;

- виконання приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подань страхових експертів з охорони праці;

- проведенням попередніх (під час прийняття на роботу або служби) і періодичних (протягом трудової діяльності чи служби) медичних оглядів особового складу та працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

    Твіт