ГоловнаПРО У ДСНССтруктура УправлінняСектор з питань запобігання та виявлення корупції
 Версія для друку

Начальник сектору Управління підзвітний і підконтрольний керівнику уповноваженого підрозділу апарату ДСНС України та підзвітний начальнику Управління.

Лагойко Костянтин Володимирович2.JPG

Начальник сектора

Лагойко Костянтин Володимирович

 

 + 38 (0312) 66-01-14

[email protected]

 

Основними завданнями сектору є:

підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

здійснення в межах компетенції заходів спільно з правоохоронними органами, спрямованих на захист та забезпечення збереження матеріально-технічних засобів Управління;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

виявлення й попередження, самостійно або спільно з правоохоронними органами фактів злочинних дій, корупції, зловживання службовим становищем тощо особами рядового і начальницького складу та працівниками ДСНС України;

участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

спільно з кадровими підрозділами вжиття заходів щодо недопущення прийняття на службу осіб які мають злочинні наміри;

розроблення заходів, спрямованих на вдосконалення перевірки кандидатів, які призначатимуться на посади Управління;

проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

участь у проведенні заходів контролю за організацією захисту інформації з обмеженим доступом в Управлінні;

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

надає іншим структурним підрозділам Управління та її окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

у межах компетенції надає керівництву Управління пропозиції щодо вдосконалення роботи структурних підрозділів;

вживає заходів для виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Управління, вносить начальнику Управління пропозиції щодо усунення таких ризиків;

бере участь у розгляді звернень юридичних і фізичних осіб з питань, що належать до компетенції сектору;

готує проекти документів з питань безпеки, запобігання та виявлення  корупції;

бере участь у проведенні комплексних перевірок підрозділів Управління та в межах компетенції організовує перевірки з окремих питань службової діяльності;

за дорученням начальника Управління бере участь в організаційно-кадрових заходах з метою оцінки якостей осіб рядового і начальницького складу та працівників Управління;

за погодженням з начальником Управління залучає фахівців інших структурних підрозділів для вирішення покладених на сектор завдань;

за дорученням керівництва в межах компетенції представляє інтереси  Управління у державних органах в тому числі правоохоронних;

вносить керівництву Управління пропозиції щодо захисту законних прав та інтересів осіб рядового і начальницького складу та працівників;

бере участь у проведенні правоохоронними органами процесуальних дій та інших заходів в Управлінні за згодою таких правоохоронних органів;

розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності осіб рядового та начальницького складу та працівників Управління до вчинення корупційних правопорушень;

проводить опитування осіб рядового і начальницького складу та працівників Управління з метою отримання або уточнення необхідних відомостей з питань, що належать до компетенції сектору;

у порядку, визначеному чинним законодавством, отримує від осіб рядового і начальницького складу та працівників Управління документацію необхідну для з’ясування питань, що належать до компетенції сектору;

надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави;

у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Управління, інформує в установленому порядку про такі факти начальника Управління, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

веде облік осіб рядового та начальницького складу та працівників Управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

вивчає кандидатів на службу в органах та підрозділах цивільного захисту та за результатами розгляду, надає кадровому підрозділу відповідні пропозиції;

через Уповноважений підрозділ апарату ДСНС України повідомляє, у письмовій формі, Голові ДСНС України та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Управління.

    Твіт