ГоловнаПРО У ДСНССтруктура УправлінняОперативно – координаційний центрСектор телекомунікаційних систем, технічного захисту інформації та радіотехнічного контролю
 Версія для друку

Сектор телекомунікаційних систем, технічного захисту інформації та радіотехнічного контролю відділу інформаційних технологій  оперативно-координаційного центру  є структурним підрозділом Управління  ДСНС України у Закарпатській області і безпосередньо підпорядкований заступнику начальника центру з питань оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій оперативно-координаційного центру.

Начальник Сектора

Кельба Ігор Михайлович

 + 38 (0312) 66-11-63

[email protected]

 

 

Основні завдання і функції Сектору телекомунікаційних систем, технічного захисту інформації та радіотехнічного контролю

Основними завданнями Сектору є:

забезпечення надійного функціонування телекомунікаційних систем та автоматизованої системи зв’язку Управління та підпорядкованих підрозділів;

забезпечення заходів радіоконтролю та безпеки радіозв’язку в радіомережах Управління;

визначення каналів витоку інформації і каналів спеціальною впливу на інформацію на основі аналізу моделі технічних розвідок та загроз;

визначення каналів витоку інформації і каналів спеціальною впливу на інформацію на основі аналізу моделі технічних розвідок та загроз;

організація, розроблення та впровадження організаційних та технічних заходів,  щодо технічного захисту інформації в Управлінні   та контролю за їх реалізацією;

забезпечення технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Управління;

розробка та доведення до працівників Управління  розпорядчих  документів, інструкцій, методичних посібників, пам'яток з питань ТЗІ;

здійснення контролю за виконанням працівниками Управління вимог нормативних документів з питань ТЗІ.

організація взаємодії із структурними підрозділами, що забезпечують безпеку інформації в Управлінні

Відповідно до основних завдань Сектор:

бере участь у проведенні обстеження умов функціонування ОІД Управління,   бере участь у визначенні переліку виділених приміщень;

розробляє перелік систем та засобів оброблення ІзОД;

вивчає схеми систем та засобів забезпечення інформаційної діяльності та життєзабезпечення Управління;

визначає й аналізує загрози інформації, розробляє модель загроз;

проводить обстеження виділених приміщень і встановленого в них обладнання з метою визначення їх відповідності вимогам з ТЗІ;

бере участь в розробленні системи захисту інформації в Управління;

складає та узгоджує технічне завдання на розроблення системи захисту  інформації;

розробляє, узгоджує й організовує виконання плану ТЗІ у взаємодії з основними підрозділами і представниками замовника;

визначає та обґрунтовує необхідність розроблення  і забезпечує реалізацію заходів захисту інформації в Управління;

організовує приймання, визначення повноти та якості робіт з ТЗІ;

бере участь в дослідженні та атестаційних випробуваннях засобів (систем) забезпечення інформаційної діяльності в Управлінні на відповідність  вимогам нормативних документів системи ТЗІ;

контролює функціонування та керує системою захисту інформації в Управлінні ;

розробляє і реалізовує план періодичних перевірок виконання вимог  нормативних документів  ТЗІ з працівниками Управління;

розробляє й організовує виконання в Управлінні заходів щодо ТЗІ під час установлення і здійсненна міжнародних зв'язків, прийому іноземних делегацій (груп, окремих осіб);

приймає участь в розробленні вимог з ТЗІ і здійснює контроль за їх впровадженням на всіх етапах проектування і будівництва ( реконструкції) об”єктів;

узгоджує вимоги з ТЗІ і здійснює контроль за їх додержанням на всіх етапах створення й експлуатації інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (мереж) і засобів ОТ, в яких циркулює ІзОД;

узгоджує вимоги з ТЗІ і здійснює контроль за їх впровадженням на всіх етапах життєвого циклу зразків продукції та технологій, які містять ІзОД;

опрацьовує пропозиції до програм розвідку системи ТЗІ;

доповідає начальнику Управління про виявлення порушень норм і вимог з ТЗІ;

приймає участь у розслідуванні порушень норм і вимог з ТЗІ, опрацьовує і здійснює заходи щодо усунення цих порушень;

планує роботи з ТЗІ в Управлінні та звітує про стан їх виконання.

    Твіт