ГоловнаПРО У ДСНССтруктура УправлінняЦентр забезпечення діяльності Управління ДСНС УкраїниСектор контролю за особливо важливими об’єктами та новобудовами
 Версія для друку

Сектор контролю за особливо важливими обєктами та новобудовами Центру забезпечення діяльності Управління ДСНС України у Закарпатській області  (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату управління ДСНС України в Закарпатській області і в межах наданих повноважень забезпечує реалізацію на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - СДС ІДЗ) заходів у сфері цивільного захисту, виконує функції державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту.

Заступник начальника з оперативногореагування.JPG

начальник сектора 

Мельниченко Андрій Анатолійович

 

 + 38 (0312) 66-07-01

[email protected]

 

Сектор підпорядковується заступнику начальника Управління з державного нагляду та контролю.

Основними завданнями сектору є:

забезпечення реалізації, у межах повноважень, на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ заходів у сфері цивільного захисту;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб на території відповідної адміністративної одиниці;

підготовка та внесення місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) пропозицій щодо забезпечення сил цивільного захисту, фінансування заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки та цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, а також громадянами України, іноземцями і особами без громадянства;

виконує дозвільно-реєстраційні функції та бере участь у роботі дозвільних центрів щодо видачі дозволів на початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень, а також реєструє декларації відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки, якщо він не належить до категорії вибухопожежонебезпечних об'єктів або об'єктів із масовим перебуванням людей;

бере участь у межах компетенції у розгляді проектів будівництва об'єктів містобудування та інших об'єктів, інвестиційних програм на відповідність вимогам законодавства, державних будівельних норм і правил з питань пожежної і техногенної безпеки;

здійснює відповідно до чинного законодавства контроль за наявністю ліцензій у суб'єктів господарювання, які виконують роботи та надають послуги протипожежного призначення;

бере участь у роботі комісій з проведення планових (позапланових) перевірок суб'єктів господарювання, які виконують роботи та надають послуги протипожежного призначення;

здійснює у межах, визначених законодавством, контроль за впровадженням під час проведення монтажу систем пожежної автоматики обладнання, яке має сертифікат відповідності системи УкрСЕГІРО;

здійснює у порядку, встановленому законодавством, контроль за додержанням та виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами й правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будинків, споруд і інших підконтрольних об'єктів;

бере участь у розробленні організаційних і науково-технічних заходів у сфері державного нагляду (контролю) з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки і діяльності аварійно-рятувальних служб, інших формувань;

здійснює контроль застосування сертифікованої продукції протипожежного призначення для захисту об'єктів від пожеж;

перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;

перевіряє наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;

здійснює контроль за організацією навчання і перевірки знань посадових осіб підприємств, установ та організацій з питань пожежної безпекй, а також проходженням підготовки працівників та службовців з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях;

складає акти перевірок, видає приписи, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, у межах компетенції виносить постанови про застосування спеціальних запобіжних заходів;

вносить керівництву пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення заходів цивільного захисту на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

надає в установленому порядку інформацію спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, у власності (користуванні) яких є потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних служб та формувань, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

здійснює контроль за наявністю на об'єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів їх ідентифікації;

здійснює контроль за наявністю на потенційно небезпечних об'єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об'єктів;

здійснює контроль функціонування місцевих і локальних (об'єктових) систем оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

контролює наявність плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах і об'єктах підвищеної небезпеки, а також розроблених відповідно до нього спеціальних заходів протиаварійного захисту;

здійснює контроль і нагляд за використанням і призначенням пожежної техніки і засобів пожежогасіння;

здійснює контроль за організацією та станом навчання працюючого персоналу на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

бере участь у:

розгляді проектів місцевих програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайної ситуації;

впровадженні в практику передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, іншої продукції протипожежного призначення;

готує та вносить в установленому порядку до керівництва, в межах повноважень, пропозиції щодо внесення відповідних змін до чинного законодавства, з метою його вдосконалення;

бере участь у виставках, семінарах, комісіях та інших заходах з питань цивільного захисту;

проводить громадсько-масові заходи, спрямовані на популяризацію професії рятувальника, підвищення рівня обізнаності громадян з питань цивільного захисту, підвищення рівня довіри населення до ДСНС України;

проводить навчання населення з основ безпеки життєдіяльності;

проводить мас-медійні акції та кампанії, спрямовані на всебічне інформування громадян про діяльність підрозділів ДСНС України, привернення уваги всіх верств населення до професії рятувальника;

проводить, спільно із заінтересованими органами виконавчої влади, громадськими організаціями, закладами та установами громадсько-масові заходи, метою яких є пропаганда здорового, активного способу життя, навчання населення правильному поводженню під час надзвичайних ситуацій та уникненню надзвичайних подій;

надає допомогу педагогічним колективам дошкільних та середніх навчальних закладів у навчанні підростаючого покоління правилам безпечної поведінки, запобігання виникненню НС, засвоєння навичок поводження в умовах НС тощо;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та покладені на ДСНС України Президентом України.

    Твіт