ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬОсвіта і наукаНавчальний пункт АРЗ СППравила прийому
 Версія для друку

 

УМОВИ ПРИЙОМУ

НА НАВЧАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПУНКТУ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОГО ЗАГОНУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

І. Загальна частина

Навчальний пункт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Закарпатській області (далі - навчальний пункт) є професійно-технічним навчальним закладом ДСНС України, що здійснює первинну підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців у галузі цивільного захисту держави, а також реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я. Навчальний пункт належить до навчальних закладів першого атестаційного рівня та забезпечує перший ступінь професійно-технічної освіти щодо формування відповідного рівня кваліфікації професій.

Навчальний пункт створений Державною службою України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) відповідно до потреб сфери цивільного захисту держави. Навчальний пункт є структурним підрозділом Аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Закарпатській області (далі – АРЗ СП), та є державною, постійно-діючою навчально-методичною установою єдиної державної системи цивільного захисту, та забезпечує здобуття, систематичне оновлення та розширення спеціальних знань та умінь, необхідних керівним кадрам і фахівцям для виконання певних функцій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та здійснення ефективного управління у сфері цивільного захисту.

Організаційна структура, гранична чисельність працівників пункту, видатки на його утримання, в складі АРЗ СП, визначаються і затверджуються ДСНС України.

Навчання у навчальному пункті вимагає від слухачів повної загальної середньої освіти і здійснюється за типовими навчальними планами та навчальними програмами, що затверджуються ДСНС України.

Навчання закінчується Державною кваліфікаційною атестацією. Слухачам присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво державного зразка.

Слухачам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка.

Навчальний пункт здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових та розпорядчих документів ДСНС України, У ДСНС України у Закарпатській області, АРЗ СП.

Організація навчально-виховного процесу у навчальному пункті здійснюється відповідно до Закону України від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240 «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад», Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI та інших нормативно-правових актів МОН та ДСНС України.

 

ІІ. Умови прийому на навчання:

Прийом до навчального пункту працівників проводиться за денною формою, які прибули для проходження первинної підготовки, перепідготовки, або підвищення кваліфікації здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом начальника АРЗ СП. Порядок відбору, направлення та зарахування особового складу, працівників для проходження первинної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації проводиться відповідно до нормативно-правових документів ДСНС України.

Навчання у навчальному пункті вимагає від слухачів повної загальної середньої освіти, які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, віком від 18 років.

До числа слухачів навчального пункту відносяться особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту і працівники підпорядкованих та структурних підрозділів У ДСНС України у Закарпатській області, а також інші особи, які зараховані до навчального пункту для проходження професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації та ті, що проходять навчальні збори.

Прийом до навчального пункту працівників, які прибули для проходження первинної підготовки, перепідготовки, або підвищення кваліфікації здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом начальника АРЗ СП.

Порядок відбору, направлення та зарахування осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту і працівників для проходження первинної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів України.

Особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту і працівникам, які прибули для проходження професійно-технічного навчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації, може бути відмовлено у прийнятті на навчання, якщо:

Зарахування слухачів на навчання здійснюється наказом начальника АРЗ СП.

Видача слухачам заробітної плати (грошового утримання), оплата їх проїзду до місця розташування навчального закладу і на зворотній шлях, забезпечення коштами для проживання та харчування здійснюється у встановленому ДСНС України порядку.

Слухачі прибувають на навчання у встановленій ДСНС України робочій формі одягу рятувальника.

У період навчання слухачам може надаватись місце для проживання в спеціально відведених приміщеннях навчального пункту при умові суворого дотримання правил дисципліни та внутрішнього розпорядку.

Слухачі навчального пункту в позаурочний час беруть участь у суспільно корисній праці та виконують всі роботи із самообслуговування, спрямовані на забезпечення належних умов навчання, проживання і харчування.

Слухачі навчального пункту можуть заохочуватись, на них можуть накладатись стягнення відповідно до діючих нормативно-правових актів.

У разі заподіяння навчальному пункту матеріальної шкоди, завданий збиток відшкодовується слухачами відповідно до чинних нормативно-правових документів.

Основними стройовими підрозділами навчального пункту є навчальні групи чисельністю 15-30 осіб, які складаються з навчальних відділень чисельністю 7-15 осіб.

Для підтримання постійної оперативної готовності і виконання статутних вимог начальником навчального пункту з числа слухачів призначаються командири груп (відділень).

Слухачі навчального пункту мають право на:

Відволікання слухачів за рахунок навчального часу на роботи і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

Слухачі навчального закладу зобов’язані:

З навчального закладу слухач може бути відрахований за:

Рішення про відрахування приймається педагогічною радою навчального пункту.

Відрахування слухачів здійснюється наказом начальника навчального пункту, після чого вони підлягають відправленню до органу управління (підрозділу) ДСНС України, який направив їх на навчання для прийняття мір реагування.

За пропуск занять слухачем без поважних причин, на підставі письмового повідомлення з навчального пункту, комплектуючим органом здійснюється грошове утримання з його заробітної плати за всі дні прогулів.

Звільнення слухачів від занять і самопідготовки дозволяється тільки для несення служби у добовому наряді.

Забороняється залучати слухачів, які проходять професійно-технічне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації, до проведення оперативно-рятувальних заходів, виконання яких пов’язано з ризиком для життя і здоров’я або може призвести через непідготовленість до неправомірних дій з їхнього боку.

 

ІІІ. Умови відмовлення у прийнятті на навчання:

Особовому складу, працівникам, які прибули для проходження первинної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, може бути відмовлено у прийнятті на навчання, якщо:

 

За детальною інформацією, щодо умов прийому на навчання звертатись:  88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Верещагіна, 18, або за телефоном: (099) 753-79-70.

    Твіт