Головна{#TITLE#}Перечинський районний сектор
 Версія для друку

Перечинський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області є структурним підрозділом Управління ДСНС України у Закарпатській області в межах наданих повноважень забезпечує реалізацію на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту заходів у сфері цивільного захисту, виконує функції державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб, реагування на надзвичайні ситуації та події.

DSC_0497 копия.jpg
Начальник сектора

Глушеня Віктор Русланович

perechinrs[email protected]

+ 38 (03145) 2-30-62

 

Основні завдання Перечинського районного сектора:

Функції Перечинського районного сектора:

- вжиттям інженерно-технічних заходів цивільного захисту відповідно до   закону;

- діяльністю аварійно-рятувальних служб, станом їх готовності до реагування на аварії та надзвичайні ситуації, а також вживає заходів до зупинення діяльності неатестованих аварійно-рятувальних служб у порядку, визначеному законодавством;

- дотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та вживає заходів для усунення виявлених недоліків.

- інформацію щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки;

- методичні рекомендації щодо розроблення та підготовки положень, інструкцій, інших нормативних документів у сфері пожежної та техногенної безпеки, що діють на підприємствах, в установах, організаціях та на інших суб'єктах господарювання незалежно від форми власності.

- розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних, регіональних програм з питань, що належать до компетенції ДСНС;

- розгляді проектів державних, регіональних програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об'єктів і території у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- формуванні науково-технічної політики з питань, що належать до компетенції ДСНС, координації наукових досліджень та впровадженні передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, продукції протипожежного призначення;

- здійсненні заходів з переведення територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ з режиму функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду;

- роботі комісій з розслідування авіаційних подій;

- розслідуванні пожеж, причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконання запобіжних заходів, а також проведенні оцінки дій органів управління і сил щодо організації та проведення ними рятувальних і інших невідкладних робіт;

- розгляді проектів на об'єкти, що належать суб'єктам господарювання, в частині додержання вимог нормативно-правових актів щодо інженерно-технічних заходів, у сфері пожежної та техногенної безпеки;

- розгляді проектів містобудівної документації та подає спеціально уповноваженому органу містобудування та архітектури  висновки щодо додержання вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

- у межах повноважень у підготовці пропозицій щодо віднесення населених пунктів та суб'єктів господарювання до груп (категорій) із цивільного захисту.

- бере участь у роботі місцевих архітектурно-містобудівних рад з питань реалізації інженерно-технічних заходів;

- бере участь, за запитами уповноважених органів, у розробленні цих заходів, проведенні їх експертизи та здійсненні контролю за їх реалізацією та впровадженням.

- спільно з місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування) організовує планування укриття населення у захисних спорудах;

- спільно з місцевими органами виконавчої влади здійснює ведення обліку захисних споруд;

- розглядає обґрунтовуючі  документи, бере участь у роботі комісії та надає пропозиції стосовно виключення з обліку (списання) цих об’єктів;

- організовує періодичну інвентаризацію фонду захисних споруд і здійснює контроль за її проведенням;

- вносить пропозиції з питань будівництва та реконструкції захисних споруд та їх пристосування для використання у господарських, культурних і побутових потребах;

- бере участь за запитами уповноважених органів у здійсненні заходів щодо контролю за станом утримання фонду захисних споруд та у роботі комісій щодо визначення шляхів стосовно подальшого утримання захисних споруд під час проведення приватизації (корпоратизації) підприємств, а також їх банкрутства (ліквідації);

- бере участь у роботі комісій із прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд.

    Твіт