ГоловнаПРО У ДСНССтруктура УправлінняПідрозділи У ДСНС України у Закарпатській областіАварійно-рятувальний загін спеціального призначенняНавчальний пункт
 Версія для друку

Навчальний пункт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Закарпатській області  є професійно-технічним навчальним закладом ДСНС України, що здійснює первинну підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців у галузі цивільного захисту держави, а також реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я.

Світлик Руслан Дмитрович.JPG

Начальник пункту

Світлик Руслан Дмитрович

+38 (0312) 67-35-91

 

 

Головними завданнями навчального пункту є:

організація навчального процесу щодо професійно-технічного навчання, первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітничих кадрів для потреб органів та підрозділів ДСНС України та інших підприємств, установ, організацій;

проведення спеціального навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки;

проведення спеціальної підготовки осіб, які залучаються до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

проведення пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;

надання інших послуг згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами і установами освіти;

навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична діяльність;

забезпечення належних умов для якісного засвоєння слухачами навчальних програм, набуття ними умінь і навичок, необхідних для успішного виконання професійних обов’язків у сучасних умовах, згідно з кваліфікаційними вимогами;

організація і вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно до вимог МОН та ДСНС України, забезпечення його нерозривного зв’язку з вирішенням завдань, які стоять перед ДСНС України;

розроблення правил прийому слухачів до навчального пункту на основі умов прийому, які встановлюються ДСНС України;

моральне та етичне виховання слухачів, прищеплення їм ідеалів гуманізму, поваги до законів, відповідального ставлення до виконання професійно- службового обов‘язку;

організація стажування педагогічних працівників;

розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації;

створення та вдосконалення відповідної навчальної матеріально-технічної бази, вивчення перспективного педагогічного досвіду та засвоєння сучасних форм навчальної і методичної роботи;

розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм;

забезпечення умов проживання, матеріально-технічне, медичне забезпечення та побутове обслуговування слухачів;

здійснення діяльності, пов’язаної з державною таємницею; забезпечення безпеки праці змінного та постійного складу;

здійснює оформлення відповідної документації (договір, рахунок, акт виконаних робіт) щодо надання платних послуг юридичним і фізичним особам;

забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними і фізичними особами;

виконання інших завдань, які не суперечать чинному законодавству;

упровадження інноваційних педагогічних технологій, методів і форм навчання у процес безперервної освіти, застосування сучасних систем для підвищення якості навчання, створення відкритого інформаційно-освітнього простору (дистанційного навчання);

здійснення науково-методичної діяльності з розроблення навчальних планів, програм, посібників, методичних матеріалів, інших педагогічних програмних засобів, рецензування навчально-методичної літератури, статей тощо;

надання інформаційно-аналітичних та консультаційно-методичних послуг з питань розроблення на підприємствах, в установах, організаціях плануючої, звітної і облікової документації з цивільного захисту, програмної та навчально- методичної документації з навчання персоналу діям в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та аварій;

розроблення і видання, за тематичними запитами, навчальних, методичних, наочних матеріалів і посібників для потреб суб'єктів господарювання, а також впровадження іншої видавничої діяльності;

комп'ютерна обробка інформаційно-довідкового матеріалу щодо створення банку даних та поширення інформації з питань цивільного захисту;

надання методичної допомоги базовим з цивільного захисту навчальним закладам, установам освіти через проведення семінарів, обласних методичних секцій, майстер-класів, педагогічних виставок, нарад з науково-методичних питань, обміну передовим досвідом;

розвиток професійної майстерності педагогічного складу, впровадження передового досвіду та атестація педагогічних працівників навчального пункту;

участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва.

Виконання вищезазначених завдань досягається:

високим організаційним рівнем навчальної та виховної роботи;

постійним удосконаленням професійної майстерності педагогічних працівників;

підтриманням у навчальному пункті встановлених правил внутрішнього розпорядку і дисципліни;

наявністю сучасної навчально-матеріальної бази та її удосконаленням;

високою оперативною готовністю всього особового складу, наявністю чітко  відпрацьованих планів дій щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

свідомим та сумлінним виконанням усіма особами посадових інструкцій.

 

    Твіт