ГоловнаПРО У ДСНССтруктура УправлінняМедична служба
 Версія для друку

Медична служба Управління ДСНС України у Закарпатській області  утворюється з метою ефективного керівництва та оптимального використання за призначенням медичних органів, підрозділів, служб, формувань, закладів та окремих медичних посад сфери Управління ДСНС України у Закарпатській області.

Начальник Служби

Непійпова Наталія Едуардівна

 

+38 (0312) 66-07-01

[email protected]

 

Основними завданнями Медичної служби  УДСНС є:

Планування, організація і здійснення заходів щодо збереження здоров’я і працездатності особового складу і працівників органів і підрозділів Управління ДСНС України у Закарпатській області , зокрема проведення лікувально-профілактичної, санітарно-гігієнічної, протиепідемічної роботи, медичного постачання, а також оздоровчо-реабілітаційних заходів та військово-лікарської експертизи.

Розробка нормативних і методичних документів з організації медичного забезпечення особового складу та працівників УДСНС України у Закарпатській області, організаційно-методичне керівництво діяльністю медичними структурами ДСНС України та визначення основних напрямків їх роботи.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері медичного та біологічного захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного,  природного і військового характеру, участь у розробці та плануванні заходів щодо запобігання цим надзвичайним ситуаціям, здійснення реагування та участь у ліквідації їх медико-санітарних наслідків, у тому числі пов’язаних із терористичними проявами, у межах своєї компетенції.

Участь у погодженні планів локалізації та ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки.

Участь у виконанні медичних завдань мобілізаційної готовності, територіальної оборони та в заходах антитерористичного спрямування.

Участь у прогнозуванні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та їх впливу на організацію медичного забезпечення особового складу органів і підрозділів  У ДСНС України у Закарпатській області під час залучення його до проведення аварійно-рятувальних робіт, а також організація і своєчасне надання йому медико-санітарної допомоги.

Організація і проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб серед особового складу аварійно-рятувальних (пошуково-рятувальних, спеціальних, спеціалізованих) підрозділів, навчальних закладів та участь у підтримці санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у зоні надзвичайної ситуації.

Організація і проведення санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації особового складу, який брав участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Організація і проведення психофізіологічного відбору  та професійного добору, військово-лікарської експертизи рядового, начальницького складу та інших працівників  УДСНС України у Закарпатській області .

Організація і здійснення постачання лікарських засобів, виробів медичного призначення і медичної техніки медичним підрозділам, службам, формуванням і закладам Медичної служби УДСНС та створення встановленого обсягу відповідних запасів.

Формування обсягів замовлень на матеріально-технічні засоби, які необхідні для потреб Медичної служби  У ДСНС  України у Закарпатській області.

Участь, у межах компетенції, у плануванні,  залученні сил і засобів територіальних органів охорони здоров’я, Державної служби медицини катастроф, медичної служби Цивільної оборони.

Методичне керівництво і контроль за зберіганням і використанням регіональних та місцевих резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для запобігання і ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Участь у перевірках відповідно до чинного законодавства стану готовності органів управління, сил і засобів установ і закладів охорони здоров’я, державної санітарно-епідеміологічної служби до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Здійснення, у межах компетенції, моніторингу за санітарно-епідемічною ситуацією, яка складається у разі загрози та/або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аналіз її розвитку і прогнозування медико-санітарних наслідків.

Участь в організації медичного забезпечення спортивних змагань та інших організаційно-масових заходів, які проводяться в органах і підрозділах  Управління ДСНС України у Закарпатській області.

Участь у здійсненні заходів щодо якісного добору та розстановки медичних кадрів, їх призначення та перепризначення на медичні посади в органах і підрозділах Управління ДСНС  України у Закарпатській області.

Проведення спеціальної підготовки й організація підвищення кваліфікації певних категорій медичних фахівців Медичної служби УДСНС України у Закарпатській області .

Проведення медичної підготовки серед особового складу органів і підрозділів УДСНС України у Закарпатській області.

Проведення санітарно-просвітницької роботи та пропаганди здорового способу життя серед особового складу органів і підрозділів У ДСНС України у Закарпатській області.

Взаємодія з територіальними органами охорони здоров’я, їх медичними закладами, а також медичними закладами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади при проведенні заходів цивільного захисту.

Забезпечення у межах своєї компетенції реалізації державної політики стосовно державної таємниці.

Узагальнення досвіду організації медичного забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту та впровадження його в практичну діяльність.

Упровадження у практику досягнень науки і техніки з питань медичного забезпечення особового складу, запобігання та мінімізації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

Успішне виконання цих завдань досягається високим рівнем професійної підготовки особового складу Медичної служби УДСНС України у Закарпатській області, сталим і ефективним управлінням її силами та засобами.

    Твіт