Головна{#TITLE#}Підрозділи У ДСНС України у Закарпатській областіАварійно-рятувальний загін спеціального призначенняАварійно-рятувальний загін спеціального призначення
 Версія для друку

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ  – є підрозділом територіального підпорядкування із статусом державної аварійно-рятувальної служби, який утворено з метою запобігання, реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, випробувальних та дослідних робіт, дослідження пожеж та надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ними, інших робіт у зоні відповідальності, а також здійснення відповідно до вимог законодавства професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

DSC_0539т.jpg

Начальник загону

Паламарчук Олег Володимирович

 + 38 (0312) 67-30-97

 
DSC_0012 копия.jpg

Перший заступник начальника загону

Михаль Володимир Миколайович

+ 38 (0312) 67-30-97

 

 

Основні завдання та функції Загону

Основними завданнями Загону є:

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, участь у здійсненні відновлювальних робіт та заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення під час виникнення НС.

Забезпечення готовності сил і засобів до дій за призначенням; виконання на договірній основі запобіжно-профілактичних робіт із запобігання виникненню надзвичай ситуацій на об’єктах, що обслуговуються Загоном.

Організація та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідація  наслідків надзвичайних ситуацій згідно з кодами класифікації надзвичайних ситуацій, зазначених у Свідоцтві про атестацію аварійно-рятувальної служби.

Профілактичне обстеження об’єктів і територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Проведення у межах визначеної зони відповідальності піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, що надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань.

Участь у проведенні робіт із санітарної обробки населення, спеціальної обробки техніки та іншого майна, знезаражування будівель, споруд, територій.

Здійснення заходів радіаційного та хімічного захисту в повсякденній діяльності під час виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також при проведенні заходів з цивільного захисту населення та територій.

Здійснення відповідно до вимог законодавства професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів для потреб органів і підрозділів цивільного захисту, а також осіб інших підприємств, установ та організацій на договірній основі.

Отримання, зберігання, видача, а в необхідних випадках доставка в підрозділи транспортними засобами, аварійно-рятувального устаткування, майна газодимозахисної служби, ремонтно-експлуатаційних, пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин, спецодягу, спорядження тощо.

Здійснення транспортного забезпечення вантажних та пасажирських перевезень за заявками У ДСНС України у Закарпатській області.

Проведення комплексу робіт з дослідження пожеж, а також надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами.

Проведення пожежно-технічних досліджень предметів і матеріалів, вилучених з місця пожежі та переданих на дослідження.

Проведення випробувальних та дослідних робіт.

Здійснення за дорученням територіального органу заходів контролю за якістю виконання робіт та наданням послуг протипожежного призначення суб’єктами господарської діяльності згідно з умовами ліцензування.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки користування водними об’єктами, техногенної та екологічної безпеки водних і водогосподарських об’єктів, водолазної справи, запобігання загибелі людей на водних об’єктах та реагування на НС техногенного та природного характеру у зоні відповідальності Загону.

Відповідно до покладених завдань основними функціями Загону є:

Забезпечує постійну готовність до виконання дій за призначенням у мирний час і в особливий період.

Організовує та забезпечує виконання заходів з ліквідації наслідків НС та гасіння пожеж, рятування людей (у тому числі в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибуху, обвалу, зсуву, підтоплення, радіаційного, хімічного, бактеріологічного зараження тощо), надає допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням можливостей наявних сил і засобів.

Здійснює постійне та обов’язкове обслуговування об’єктів і окремих територій, що згідно із законодавством підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами.

Здійснює контроль за організацією караульної служби.

Планує, організовує та проводить тактичні навчання на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки, розташованих на відповідній території.

Організовує та забезпечує відповідно до встановлених вимог виконання заходів із складання, коригування та відпрацювання документів оперативного реагування (планів реагування на надзвичайні ситуації, планів ліквідації аварійних ситуацій на об’єктах і територіях, оперативних планів і карток пожежогасіння тощо).

Бере участь у розробленні та погодження планів реагування на надзвичайні ситуації та планів ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) на об’єктах і територіях, що обслуговуються Загоном у встановленому законом порядку.

Організовує та веде звітність, передбачену за напрямками оперативно-службової діяльності, забезпечення її своєчасного збору, узагальнення та направлення до територіального органу.

Забезпечує дотримання вимог безпеки праці особовим складом під час гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС, проведенні тактичних та інших видів навчань та занять, несення караульної служби.

Проводить розслідування нещасних випадків, у тому числі нещасних випадків із смертельним наслідком, що сталися з особовим складом під час гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС і проведенні тактичних та інших видів навчань і занять, вживає заходів щодо попередження таких випадків.

Проводить підбір та розстановку кадрів з урахуванням їх освітньо-кваліфікаційного рівня, стану здоров’я, підготовленості та спроможності виконувати покладені завдання.

Забезпечує підтримання належного рівня підготовки особового складу до виконання дій за призначенням.

Вживає заходів із зміцнення дисципліни та створення необхідних умов для несення служби особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та роботи працівників, дотримання законодавства з охорони праці.

Організовує та контролює проходження особовим складом попередніх і періодичних медичних оглядів, психофізіологічного відбору та медико-психологічної реабілітації відповідно до чинного законодавства.

Пошук і рятування людей на водних об’єктах.

Надає першу невідкладну домедичну допомогу постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці виникнення пожеж та НС.

Реагування на особливо небезпечні прояви надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційно-хімічного забруднення та бактеріального (біологічного) зараження тощо.

Проведення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або загрозі їх виникнення піротехнічних робіт для руйнування та обвалювання будівель і споруд, корчуванням дерев, їх залишків, розробленням ґрунтів і порід тощо, а також ліквідації крижаних заторів.

Виконання на договірних умовах робіт з обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів та їх розмінування, піротехнічних робіт, що не пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, перевезенням, утилізацією боєприпасів згідно з вимогами нормативно-правових актів.

Участь у заходах з евакуації населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях).

Залучення до виконання заходів радіаційного і хімічного захисту населення і територій, прогноз та оцінка можливої радіаційної, хімічної обстановки і проведення радіаційно-хімічної розвідки,  локалізації осередків хімічного та радіаційного забруднення, проведення аварійно-рятувальних та спеціальних робіт на радіаційно-, хімічно-, пожежо- та вибухонебезпечних об’єктах.

Надання з використанням спеціальних аварійно-рятувальних засобів оперативної допомоги населенню у разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, що загрожують їхньому життю і здоров’ю або можуть завдати матеріальних збитків.

Взаємодія з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Оцінка стану готовності до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконання заходів щодо посилення протиаварійного захисту об’єктів, що обслуговуються Загоном.

Організація раціонального використання, експлуатації транспортних засобів, обладнання та майна підрозділу;

Організація експлуатації, ремонту будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна.

Організація та забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань з безпеки дорожнього руху.

Організація проведення технічного контролю транспортних засобів підрозділу.

Здійснення профілактичного обстеження стану техногенної безпеки, протиаварійного захисту та готовності об’єктів і територій, що обслуговуються Загоном, до ліквідації надзвичайних ситуацій і рятування людей, впровадження відповідних заходів, спрямованих на їх поліпшення.

Методична допомога у навчанні працівників об’єктів і територій, що обслуговуються Загоном, до дій в умовах надзвичайної ситуації.

Організація та здійснення навчального процесу відповідно до завдань навчального пункту.

Проведення профілактичних та аварійно-рятувальних супроводів масових туристично-спортивних заходів у межах своєї компетенції у відповідності до чинного законодавства.

Залучення особового складу, працівників та техніки до виконання висотних рятувальних робіт, робіт при руйнуванні будівель та споруд, робіт на гірських річках, підтоплених територіях в наслідок повеней і паводків.

Реєстрація туристичних груп, проведення інструктажів з техніки безпеки, контроль за групами під час проведення походів.

Надання додаткових платних послуг на договірних засадах за зверненнями заінтересованих юридичних і фізичних осіб (якщо вони не суперечать та не перешкоджають основній діяльності Загону та потребують застосування професійних умінь рятувальників, спеціальних засобів захисту та оснащення) відповідно до вимог чинного законодавства.

Здійснення комплексу робіт відповідно до завдань дослідно-випробувальної лабораторії.

Водолазне обстеження, очистка дна акваторії і дна водних об’єктів для масового відпочинку.

Аварійно-рятувальне (профілактичне) обслуговування на договірній основі водних об’єктів і територій, що підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню.

Водолазне обстеження для визначення технічного стану, у тому числі на договірних умовах, гідротехнічних споруд і спеціальних споруд морського і річкового транспорту (греблі, причали, шлюзи тощо), мостів для залізничного та автомобільного транспорту, несучих конструкцій будівель та споруд, інженерних мереж.

Здійснення аварійних та пошуково-рятувальних (водолазних) робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водних об’єктах у межах зон відповідальності.

Надання власникам підприємств, установ та організацій, місцевим органам виконавчої влади, в тому числі на договірних умовах, платних послуг з проведення водолазних робіт, обстеження дна водних об’єктів.

У межах компетенції бере участь у заходах з антитерористичної діяльності.

Забезпечує виконання заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням у підпорядкованих підрозділах.

Розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

Забезпечує доступ до публічної інформації відповідно до вимог законодавства з цього питання.

Забезпечує охорону державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у підпорядкованих підрозділах.

Забезпечує у межах повноважень захист інформації з обмеженим доступом.

Забезпечує у межах повноважень виконання завдань із мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

Здійснює інші повноваження, спрямовані на виконання покладених на нього завдань.

Здійснює у встановленому порядку підготовку та подання пропозицій щодо оптимізації та вдосконалення організаційної структури, внесення змін до штату, реорганізації або ліквідації Загону.

    Твіт