іконка телефону оперативний черговий +38 (0312) 66-97-05
[email protected]
88006, м. Ужгород, вул. Болгарська 2

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДСНС України у Закарпатській області

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Сектор) є самостійним структурним та функціонально незалежним структурним  підрозділом Головного управління ДСНС України у Закарпатській області (далі – Головне управління), метою якого є організація та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених Законом.

Начальник сектору

Лагойко Костянтин Володимирович

+38(0312) 66-97-05

e-mail

[email protected]

Основні завдання Сектору:

 • розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;
 • організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління та його підпорядкованих підрозділів, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення начальнику відповідних пропозицій;
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 • здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування начальника Головного управління, Управління власної безпеки та протидії корупції ДСНС України, та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі підпорядкованих підрозділів Головного управління;
 • розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі у територіальних (міжрегіональних) органах та юридичних особах, що належать до сфери управління відповідного органу;
 • здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;
 • інформування начальника Головного управління, начальника Управління власної безпеки та протидії корупції ДСНС України, та Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
 • проведення самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами апарату Головного управління службових розслідувань (перевірок) з питань дотримання антикорупційного законодавства;
 • взаємодія та обмін інформацією з Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами, міністерствами, центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань попередження та виявлення злочинних, корупційних та інших протиправних діянь серед персоналу Головного управління;
 • збирання, накопичення, систематизація та аналіз інформації щодо  корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, в апараті Головного управління, її підпорядкованих підрозділів, а також в життя заходів стосовно попередження їх розвитку;
 • здійснення заходів щодо збереження державної таємниці у межах компетенції Головного управління.