іконка телефону оперативний черговий +38 (0312) 66-97-05
[email protected]
88006, м. Ужгород, вул. Болгарська 2

Сектор планування, аналітичного та документального забезпечення

Сектор планування, аналітичного та документального забезпечення (далі - Сектор) Головного управління ДСНС України у Закарпатській області підпорядковується начальнику Головного управління. Координацію діяльності Сектору здійснює безпосередньо начальник та його Перший заступник.

Начальник сектору

Трачук Володимир Олександрович

+38(0312) 66-97-05

e-mail

[email protected]

Основні завдання Сектору:

 • здійснення, на підставі пропозицій структурних підрозділів  Головного управління, річного та календарного (на півріччя) планування роботи Головного управління, контролю за виконанням запланованих заходів.
 • документальне забезпечення діяльності Головного управління.
 • організаційно-технічне та документальне забезпечення засідань колегії Головного управління, оперативних (апаратних) нарад під головуванням начальника ГУ.
 • попередній розгляд кореспонденції для доповіді керівництву ГУ.
 • організація діловодства, встановлення єдиного порядку роботи з документами в структурних підрозділах ГУ.
 • здійснення контролю за виконанням актів законодавства, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та ДСНС України, ведення моніторингу виконання завдань, визначених керівними документами і планами ДСНС України (в межах компетенції ГУ).
 • проведення аналізу причин порушень виконання їх вимог і внесення пропозицій щодо усунення таких порушень.
 • підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання керівних документів.
 • інформування начальника ГУ про стан виконання керівних документів, запланованих заходів структурними підрозділами ГУ та підпорядкованими йому підрозділами.
 • проведення випереджувального моніторингу стану виконання керівних документів та запланованих заходів, своєчасне інформування начальника Управління у разі неможливості їх виконання у визначені строки.
 • участь в організації доступу до публічної інформації та розгляду інформаційних запитів.
 • організація розгляду звернень громадян та особистого прийому громадян керівництвом Головного управління (покладається у разі рішення начальника ).
 • підготовка проектів наказів і доручень керівництва Управління з питань, що належать до компетенції Сектору.