іконка телефону оперативний черговий +38 (0312) 66-97-05
[email protected]
88006, м. Ужгород, вул. Болгарська 2

Сектор медичного забезпечення та медико-біологічного захисту

Сектор медичного забезпечення та медико-біологічного захисту


Сектор медичного забезпечення та медико-біологічного захисту 

Сектор медичного забезпечення та медико-біологічного захисту Головного управління ДСНС України у Закарпатській області утворюється з метою ефективного керівництва та оптимального використання за призначенням медичних органів, підрозділів, служб, формувань, закладів та окремих медичних посад сфери Головного управління ДСНС України у Закарпатській області.

Завідувач сектору

Верблянський Юрій Юрійович

e-mail

[email protected]

Основні завдання сектору:

 • планування, організація і здійснення заходів щодо збереження здоров’я і працездатності особового складу і працівників органів і підрозділів Головного управління ДСНС України у Закарпатській області, зокрема проведення лікувально-профілактичної, санітарно-гігієнічної, протиепідемічної роботи, медичного постачання, а також оздоровчо-реабілітаційних заходів та військово-лікарської експертизи;
 • розробка нормативних і методичних документів з організації медичного забезпечення особового складу та працівників ГУ ДСНС України у Закарпатській області, організаційно-методичне керівництво діяльністю медичними структурами ДСНС України та визначення основних напрямків їх роботи;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері медичного та біологічного захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного,  природного і військового характеру, участь у розробці та плануванні заходів щодо запобігання цим надзвичайним ситуаціям, здійснення реагування та участь у ліквідації їх медико-санітарних наслідків, у тому числі пов’язаних із терористичними проявами, у межах своєї компетенції;
 • участь у погодженні планів локалізації та ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки.
  Участь у виконанні медичних завдань мобілізаційної готовності, територіальної оборони та в заходах антитерористичного спрямування;
 • участь у прогнозуванні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та їх впливу на організацію медичного забезпечення особового складу органів і підрозділів  ГУ ДСНС України у Закарпатській області під час залучення його до проведення аварійно-рятувальних робіт, а також організація і своєчасне надання йому медико-санітарної допомоги;
 • організація і проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб серед особового складу аварійно-рятувальних (пошуково-рятувальних, спеціальних, спеціалізованих) підрозділів, навчальних закладів та участь у підтримці санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у зоні надзвичайної ситуації;
 • організація і проведення санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації особового складу, який брав участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
  Організація і проведення психофізіологічного відбору  та професійного добору, військово-лікарської експертизи рядового, начальницького складу та інших працівників  ГУ ДСНС України у Закарпатській області;
 • організація і здійснення постачання лікарських засобів, виробів медичного призначення і медичної техніки медичним підрозділам, службам, формуванням і закладам Сектора медичного забезпечення ГУ ДСНС та створення встановленого обсягу відповідних запасів;
 • формування обсягів замовлень на матеріально-технічні засоби, які необхідні для потреб Сектора медичного забезпечення ГУ ДСНС  України у Закарпатській області;
 • участь, у межах компетенції, у плануванні,  залученні сил і засобів територіальних органів охорони здоров’я, Державної служби медицини катастроф, медичної служби Цивільної оборони;
 • методичне керівництво і контроль за зберіганням і використанням регіональних та місцевих резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для запобігання і ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
 • участь у перевірках відповідно до чинного законодавства стану готовності органів управління, сил і засобів установ і закладів охорони здоров’я, державної санітарно-епідеміологічної служби до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • здійснення, у межах компетенції, моніторингу за санітарно-епідемічною ситуацією, яка складається у разі загрози та/або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аналіз її розвитку і прогнозування медико-санітарних наслідків;
 • участь в організації медичного забезпечення спортивних змагань та інших організаційно-масових заходів, які проводяться в органах і підрозділах  Головного управління ДСНС України у Закарпатській області;
 • участь у здійсненні заходів щодо якісного добору та розстановки медичних кадрів, їх призначення та перепризначення на медичні посади в органах і підрозділах Головного управління ДСНС  України у Закарпатській області;
 • проведення спеціальної підготовки і організація підвищення кваліфікації певних категорій медичних фахівців Сектору медичного забезпечення ГУ ДСНС України у Закарпатській області;
 • проведення медичної підготовки серед особового складу органів і підрозділів ГУ ДСНС України у Закарпатській області;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи та пропаганди здорового способу життя серед особового складу органів і підрозділів ГУ ДСНС України у Закарпатській області;
 • взаємодія з територіальними органами охорони здоров’я, їх медичними закладами, а також медичними закладами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади при проведенні заходів цивільного захисту;
 • забезпечення у межах своєї компетенції реалізації державної політики стосовно державної таємниці.
  Узагальнення досвіду організації медичного забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту та впровадження його в практичну діяльність;
 • впровадження у практику досягнень науки і техніки з питань медичного забезпечення особового складу, запобігання та мінімізації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.